گردشگری ورزشی

كمیته (گردشگری ورزشی)

 

کمیته ردشگری ورزشی استان اصفهان

گردشگري ورزشي
كميته گردشگري ورزشي ، كميته اي است سازمان يافته و زير مجموعه هيئت ورزش هاي همگاني كه با بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در ورزش هاي مختلف و پرداختن غير حرفه اي به تعدادي از آنها و آميختن آن با تفريح و گردشگري در جهت تحقق اهداف تعيين شده و با عملكردي مستقل اقدام نموده است.
چشم انداز :
با ورزش گردش كنيد.
گردش و تفريح را با ورزش پربارتر نماييد.
سلامتي با ورزش ، شادابي با گردش ، سلامتي و شادابي با گردشگري ورزشي.
اهداف :
- توسعه و تعميم هر چه بيشتر ورزش در بين اقشار مختلف مردم
- تامين سلامت جسمي و روحي از طريق گردشگري ورزشي
- آشنايي با فرهنگ و سنن اقوام مختلف ايراني و ديگر ملل جهان
- كمك به فدراسيون هاي ورزشي در جهت آموزش هاي علمي و تجربي
- كمك به كسب مهارت هاي تخصصي و تجربي و ارتقا آموزش هاي عمومي ورزش

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به هيات ورزشهاي همگاني استان اردبيل مي باشد

سایت در حال به روز رسانی می باشد